hogjliin-berhsheeltei-huuhed

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хоцрогдол, асаргаа сувилгаанд анхаарна

Хөгжлийн хоцрогдлын илт эрсдэлтэй хүүхдэд цаг алдалгүй хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, чадвар алдалтыг багасгах, эцэг эхийн оролцоог сайжруулахад эрт илрүүлэх тогтолцоо зайлшгүй шаардлагын хүрээнд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хоцрогдлын онцлог, эрт илрүүлэг, асаргаа сувилгаа” сэдэвт сургалтыг дүүргийн нийгмийн ажилтнууд болон сургуулийн эмч, багш нарт хоёр өдрийн хугацаанд явуулж байна.

Үндэсний статискийн хорооны 2017 оны албан ёсны тайланд дурдсанаар Монгол Улсын хүн амын 3.2 хувь нь /103630/ ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй, тэдгээрийн 11 орчим хувийг /11453/ 0-17 насны хүүхэд эзэлж байна.

Эдгээр хүүхдийн 11.1 хувь нь харааны, 7.4 хувь нь хэл ярианы, 7.4 хувь нь сонсголын, 17.4 хувь нь сэтгэцийн бэрхшээлтэй, 22.4 хувь нь хөдөлгөөний, 23.6 хувь нь хавсарсан бэрхшээлтэй байдаг байна.

Ачаалж байна
Зочны үнэлгээ
3 (1 үнэлгээ)

Сэтгэгдэл бичих